Votació propostes pressupostos participatius

El perióde de votació és del 22 d’agost al 23 de setembre. En aquesta pàgina es poden veure totes les propostes.

Condicionar les zones d’ombra i de joc al pati
Adquisició d’una màquina llevaneus i escampador de sal
Adequació del bosc de davant de l’Escola Els Cingles i instal·lació d’elements de lleure
Reformes a la cuina i el menjador de l’Escola Bertí
Instal·lar jocs lúdics al pati de l’Escola Bertí
Condicionar i millorar el Camí del Verder
Fanals fotovoltaics automàtics
Punt de càrrega de cotxes elèctrics
DESCARTADA - Carril bici entre l’Ametlla del Vallès i La Garriga
DESCARTADA - Abastament d’aigua potable en 12 habitatges
DESCARTADA - Segregar un roure de l’antiga casa del consol i fer un petit jardinet
DESCARTADA - Cobrir el pàrquing de Can Moncau amb plaques fotovoltaiques per produir energia per a les instal·lacions municipals
Pots trobar més informació a: