Votació finalitzadaNou espai lúdic al Parc dels Voluntaris
Zona de seguretat al vianant
Nous vestits per a les Colles de Gitanes
Refugi per a gats
Compra d’un forn per l’Escola Bertí
Bancs i taules al porxo del Club Can Camp
Finalització del projecte Illa
Finalització de la zona de pícnic del camp de futbol de Can Camp
Construcció d’una vorera
Despatxos per a entitats esportives
Àrea de reciclatge
DESCARTADA - Bus urbà
DESCARTADA - Redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
DESCARTADA - Pla Local de Prevenció de Residus
DESCARTADA - Compra pública responsable
DESCARTADA - Estudi creació de voreres a la BP-1432
Pots trobar més informació a: