Votació Parc Maria LLuïsa

Imaginem l'Ametlla plegats!


Aquesta web revela el compromís de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès per fomentar la participació democràtica de la ciutadania mitjançant l’elaboració dels pressupostos municipals o altres processos participatius. Vol ser l’eina de vot electrònic a través de la qual apoderar la ciutadania perquè puguin incidir, de forma activa, a nivell econòmic, polític, social i cultural en els assumptes públics. Aquesta aposta per la democràcia participativa i deliberativa com a nova forma de govern pretén que la ciutadania recuperi l'espai públic i intervingui de forma decidida en com ha se ser l’Ametlla.

Així, la participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania i principi inspirador de l’Administració municipal, és una opció estratègica i estructural de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès i ha d’acompanyar les seves actuacions, especialment aquelles que estan relacionades directament amb la qualitat de vida de la ciutadania i en tot allò que afecti la seva quotidianitat.

L’Ajuntament, seguint amb la seva aposta per una participació democràtica real dels ametllatans i ametllatanes, reconeix i dóna un major protagonisme als seus veïns en la construcció col·lectiva del poble i en les decisions que els/les afecten. Creiem fermament que la implicació de la ciutadania en els afers públics és bàsica per tal de reforçar la cohesió social, el sentiment de pertinença, l’eficiència de la inversió pública i la transparència.

 

 

 

 


Pots trobar més informació a: